Училища от Северозапада влизат в Плана за възстановяване и устойчивост

Училища от Северозапада влизат в Плана за възстановяване и устойчивост

Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – Козлодуй ще получи статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение като краен получател за изпълнение на инвестиции в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Утвърден е списък с 28 професионални гимназии в страната, които ще получат статут на такива центрове и ще бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания. Така те ще се превърнат ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.

Още едно училище – Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – Враца е в списък на училищата, които могат да бъдат крайни получатели при остатъчни средства.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук