Съживяване на селата в Северозапада чрез творчество: мисия възможна?

Съживяване на селата в Северозапада чрез творчество: мисия възможна?

И тази година села в Северозапада ще се превърнат в културни средища и притегателен  център за творци от страната и чужбина. Това ще се случи по време на културно-артистични резиденции в шест отдалечени села от Северозападна България. Те ще обединят жители от  района с млади и креативни хора от страната и чужбина в една важна мисия – да намерят решения на наболели социални проблеми в селата като социална и културна изолация. Инициатор на редица инициативи за сближаването на града и селото и на младите със възрастни хора е сдружение „Фабрика за идеи“, което повече от 10 години развива различни инициативи, свързани с културно и социално предприемачество в селски и периферни райони.

Време, енергия и творчески потенциал

Тази година инициативите се случват в рамките на проект „Съживяване на селата чрез творчески дейности“. Избраните села, които се намират в най-силно засегнатия от тенденцията на обезлюдяване район в България – Северозапада, ще станат притегателни места за млади и креативни хора, които ще посветят своето време, енергия и творчески потенциал на оживяването на тези места и превръщането им в зони на вдъхновение, общуване и споделяне. Участниците по проекта се предвижда да посетят видинските села Делейна и Синаговци през май и юни и врачанските села Горно Пещене, Лик, Паволче, Ослен Криводол през август и септември.

Достъп до култура

Сдружението работи изключително активно върху темите като право и достъп до култура в малките населени места и за децентрализацията на културата.  „Основните културни събития се случват предимно в големите градове, а нашата идея е да покажем, че Северозападът е една прекрасна сцена за създаване и показване на култура“, споделя Милица Джанджова, която е ръководител на проекта. Подобни инициативи изглежда са необходими повече от всякога, особено на фона на резултатите от скорошно проучване, което изследва потреблението на културни продукти от пълнолетното население на България. Резултатите от изследването бяха оповестени от последните седмици от екипа на „Фабрика за идеи“. От него става ясно, че 52% от пълнолетното население не е посещавало нито едно културно събитие през 2022 г. Като това до голяма степен се дължи не на липсата на желание, а на възможност. Над 60% от хората в малките населени места всъщност искат да посещават повече културни събития, но не им достига транспорт и/или средства.

култура творчество села

Изграждане на местен капацитет

Проекът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“ ще се осъществи на две фази. Началната фаза започна през изминалия месец във Видин. Тя включва обучение за изграждане на капацитет на читалищните сътрудници от мрежата на Видински фонд „Читалища“, с които от „Фабрика за идеи“ работят успешно през последните няколко години. В тази фаза на проекта се предвижда увеличаване на капацитета на читалищните сътрудници в лицето на читалищни председатели, кметове, местни активни хора. Обучението на читалищните дейци би позволило подобни културни и творчески начинания в близкото или по-далечното бъдеще да бъдат прехвърлени и ръководени от местните хора и съответно те да имат капацитет да посрещат артисти, да управляват тази програма, а всяко едно читалище да има възможност да служи за хъб (център, място) за изкуство и култура. Това освен всичко останало би дали възможност на самите читалища да кандидатстват самостоятелно за артистични програми и да канят артисти от Европа, Балканите и света. В обучението през изминалия месец участват 10 читалища – както участници в бъдещите резиденции, така и други, които са част от мрежата на „Резиденция Баба“.

Икономически самодостатъчни

„Идеята е моделът на Артистична резиденция Баба да се превърне в социално предприемачески, т. е. да развива културния живот в селата, да отговаря на техните нужди, но също така да носи икономически приход, да носи възвръщаемост“, коментират от „Фабрика за идеи“.

Следващите стъпки

Следващата фаза е изпълняването на освежителни дейности, реновирането и облагородяването на пространства в читалищата, които ще се използват за провеждането на артистични резиденции и ще служат за творческо място, където артисти и млади хора ще могат да провеждат своя творчески престой на село. „Вече стартирахме първите дейности с доброволчески инициативи, с които подпомагаме читалищата да подготвят местата, в които ще се осъществят ремонтите, а в края на месеца предстоят дейностите по самото реновиране“, пояснява още Милица. Екипът по проекта работи с архитекти, скулптори, технически лица, които ще предоставят експертна помощ за необходимите ремонти. След реновирането предстои да стартират първите творчески резиденции през месец май в селата Синаговци и Делейна.

култура творчество села

Импулс за включване

Творческите резиденции включват едномесечен престой на между трима и петима артисти от различни сфери на изкуството с различен опит. Те ще живеят в селата заедно с местната общност и ще идентифицират възможни ресурси за подобряване на културния живот в селото, ще предложат разнообразно културно съдържание. Извън изследователските дейности резидентите се включват в нормалния ритъм на селото. Външните хора дават и импулс, те са повод и да се раздвижат нещата, които иначе може да се случат и без тях“ коментират още от „Фабрика за идеи“.

Финални резултати и прояви

Резултатите от 6-те резиденции ще бъдат събрани и представени на Международния форум „Емпатийст“ (Empatheast)  за социална промяна чрез емпатия, в който се показват и споделят добри практики от културно-артистичния сектор и участват културни мениджъри от Балканите, Европа. Тази година той ще се проведе през октомври във Видин. „Събитието е разчупено като формат – ще има лекционна част, работилници с различни експерти, чуждестранни партньори от Исландия, изложбена част, предвидили сме селски турове, които да представят една преживенческа част от резиденцията и всъщност да разкрият местните съкровища. Като цяло ще предложим  една обогатена, пъстра програма, която включва хора отвсякъде“, обобщава Милица.

Партньори по проекта са сдружение „Видински фонд „Читалища“, община Враца и исландската организация „Gullkistan“.

Относно автора

Нели Найденова

През последните няколко години работи като експерт по комуникациите в редица екоорганизации. Вярва, че за да се опазят природните богатства, човек трябва да ги опознае, припознае и обикне, а за това е необходимо по-ефективно общуване с по-широк кръг от хора. Корените ѝ все пак я връщат в Монтана заради нуждата от промяна и желанието да разкаже неразказаните истории на Северозапада. Надява се „Призни“ да вдъхнови и други хора да започнат промяната от себе си, от своите дом, градина и работно място, от гората и планината до тях.

Прочетете и другите материали на автора тук