Проф. д-р Мария Нейкова: Демокрацията започва от квартала

Проф. д-р Мария Нейкова: Демокрацията започва от квартала

През почивните дни екипът на Prizni.bg се включи в поредния етап на проекта „Млади репортери за местна демокрация”. В рамките на двудневния семинар експерти, журналисти и педагози обсъдиха възможностите за по-активно и пряко включване на младите хора в обществения живот. 

„Демокрацията започва от квартала”, сподели по време на семинар проф. д-р Мария Нейкова, един от експертите по проекта. Според експертите е крайно необходимо разширяване на гражданското пространство и участие, защото това оказва пряко въздействие върху развитието и качеството на живот на местната общност. По думите на професор Нейкова ефективното функциониране на демокрацията зависи от обикновените хора. Затова и основната цел на проекта е да насърчи от най-ранна училищна възраст медийната  грамотност, по-критичното възприемане и ползване на информация, както и интереса към  дневния ред  в училищния и обществения живот сред учениците.

Сред младите расте силата на медиите и по-точно на Интернет и новите, социални медии, които все повече задават важни теми от дневния ред. Според медийните експерти това има положителна, защото увеличава възможностите за участие на всеки, но може и да представлява непосредствена опасност за по-некритичната част от младежите. По време на обучението бе засегната темата с фалшивите новини и как всеки от нас може да ги разпознае. Информацията ще бъде включена в серия обучения на учениците, които ще се проведат в началото на следващата година. Учениците са  най-уязвимата  аудитория спрямо фалшиви новини и затова една от ключовите цели на екипите от педагози и журналисти е да помогнат с намирането на качествена информация от проверени и достоверни източници. Темите образование и екология бяха откроени от педагозите като най-актуални сред учениците в гимназиите.  

Проектът е изпълняван от Дружеството за ООН в България в партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“. В него участват преподаватели, ученици и журналисти от Варна, Велико Търново, Карнобат, Монтана и Пловдив. Експерти по проекта са проф. Петранка Филева, проф. д-р Мария Нейкова и ас. д-р Илия Вълков. С участието си в проекта от Prizni.bg заедно с учениците от ПМГ “Св. Климент Охридски” се надяваме да допринесем за повишаването на медийната култура и гражданското участие на младите хора в Монтана и целия район.

Относно автора

Нели Найденова

През последните няколко години работи като Експерт Комуникации в редица екооорганизации. Вярва, че да се опазят природните ни богатства, човек трябва да ги опознае, припознае и обикне, а затова е необходимо общуване и по-ефективна комуникация с по-широк кръг от хора. Корените й все пак я връщат в Монтана заради нуждата от промяна и желанието да разкаже неразказаните истории на Северозапада. В Призни се надява да намери вдъхновение за промяна, надява се сайтът да вдъхнови и други хора да започнат промяната от себе си, техния дом, работно място, градината, гората и планината до нас.


Още новини