Представиха подробности за постигнатото по проект за подобряване на условия за обучение

Представиха подробности за постигнатото по проект за подобряване на условия за обучение
Снимка: Община Видин

ППМГ „Екзарх Антим I” и СУ „Цар Симеон Велики” – с отлични условия за обучение и нови придобивки след успешно реализиран проект на Община Видин, обобщиха оттам.

Заключителна конференция бе проведена днес във връзка с представяне на дейностите и постигнатите резултати по проект BG16RFOP001-1.010-0001-C01 „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, в който бяха включени двете видински училища. Той е финансиран в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP0011.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Видин”, съобщиха от Община Видин.

Събитието бе открито от кмета на общината д-р Цветан Ценков. Той отбеляза, че Средно училище „Цар Симеон Велики” и Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I”, които са сред най-емблематичните във Видин, са получили огромен шанс с реализирането на проекта. Сега те се радват на изключително модерна база, прекрасни физкултурни салони, като върху покрива на ППМГ има тенис корт, а най-старото видинско училище разполага и с плувен басейн. „Изказвам специална благодарност на строителите, на надзора, на всички тези хора, които са управлявали проекта. Огромно признание към усилията, които са положили, за да се получи тази прекрасна материално-техническа база” – каза д-р Ценков. Той допълни, че с двете училища и обновения площад Видин придобива други измерения.

И изрази надежда, че усилията на Общината през следващите 3-4 години ще покажат твърда тенденция към промяна на нашия роден град и роден край.

Доц. д-р Косьо Стойчев, експерт по външна техническа помощ, представи подробности за постигнатото по проекта. Той припомни кои са заложените основни дейности в двете училища: основна реконструкция на сградата на ППМГ „Екзарх Антим I“ – оформяне на околното пространство и изграждане на нов физкултурен салон; консервация, реставрация и експониране на сградата на СУ „Цар Симеон Велики” – оформяне на прилежащото околно пространство и пристройка, и надстройка на физкултурен салон. „Община Видин, град Видин не получават просто две реновирани училища, а две училища с нови, уникални физкултурни салони, които освен добавка към образователната инфраструктура, са и добавка към спортната инфраструктура и ще предоставят много големи възможности за клубна и междуучилищна дейност, спортни състезания, което предстои във времето” – заяви доц. Стойчев. Той каза, че извършването на строителните дейности е било голямо предизвикателство, още повече, че сградата на СУ „Цар Симеон Велики” е и паметник на културата.

На конференцията присъстваха началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова, директорите на ППМГ „Екзарх Антим I“ – Румяна Петрова и на СУ „Цар Симеон Велики“ – Венцислав Станев.

Всички те споделиха радостта си от направеното и благодариха за търпението и разбирането от страна на учители, ученици и родители.

Инж. Сияна Асенова, ръководител на проекта, изрази удовлетворението си от свършената работа и от факта, че е дала своя принос град Видин да има две изключително модерни европейски училища.

Намерението е с началото на новата учебна година да бъдат открити официално и двете модернизирани учебни заведения.

Общата стойност на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин” е почти 17 млн. лв., от които над 14 млн. и 300 000 лв. – европейско и повече от 2 млн. и 500 000 лв. – национално съфинансиране.

Относно автора

Призни

Призни е медията, която разказва неразказаните истории на Северозапада. :)


Още новини