НЧ „Просвета – 1925“ – Мездра обяви конкурс за поезия, художествена проза и краезнание

НЧ „Просвета – 1925“ – Мездра обяви конкурс за поезия, художествена проза и краезнание

НЧ „Просвета 1925“ – Мездра обявява 8-и читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001) – дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец.

Регламент на конкурса:

Конкурсът е явен и ще се проведе в две възрастови групи:

  • ученици от VIII до XII клас (15-19 годишна възраст),
  • автори над 20-годишна възраст.

Творбите на участниците са на свободна тематика.

Раздели:

  1. Поезия– приема се по едно непубликувано стихотворение от автор до 3 стандартни машинописни страници формат А4, шрифт “Times New Roman”, размер 14;
  2. Художествена проза– приема се по един непубликуван разказ от автор до 3 стандартни машинописни страници формат А4, шрифт “Times New Roman”, размер на шрифта 14;
  3. Краезнание – приема се по един непубликуван текст от автор до 5 стандартни машинописни страници А4, шрифт “Times New Roman”, размер на шрифта 14.

Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета – 1925“ – Мездра (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);
  • на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета – 1925“ – Мездра”;
  • на e-mail: prosveta_1925@mail.bg

Краен срок за подаване на творбите: 8 април (понеделник)

Награди:

В трите раздела в двете възрастови групи ще бъде връчена по една парична награда, а всички участници ще получат грамота за участие в конкурса.

Творбите ще бъдат оценени от 4-членна комисия. Текстове, които не отговарят на регламента на конкурса, отпадат от класирането. Резултатите ще бъдат обявени на 23 април (вторник) в НЧ „Просвета – 1925“ – Мездра.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук