Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По повод ежегодното отбелязване на 22-ри май – Международния ден на биологичното разнообразие и 20-и май – Световния ден на пчелите, ученици от VI клас на СУ „Васил Кънчов“ – Враца, гостуваха в инспекцията, където експерти изнесоха урок под формата на презентация.

Учениците бяха запознати със същността на биологичното разнообразие, основните проблеми и мерки, свързани с неговото опазване, съхранение и възстановяване, както и с огромното значение на пчелите като опрашители и биоиндикатори и ролята на тези насекоми за поддържането на екологичния баланс в природата.

В края на урока учениците разгледаха трите тома на Червената книга на Република България и взеха активно участие в проведената викторина с отлични познания в областта на биоразнообразието, за което получиха награди от инспекцията.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие дава възможност да се повиши обществената осведоменост относно проблемите, свързани с биологичното разнообразие, като се засилят съвместните действия на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук