В Монтана обявиха конкурс за посление„България заслужава“

В Монтана обявиха конкурс за посление„България заслужава“

Националната дарителска кампания „България заслужава!“ събира средства от българи във и извън страната за изграждане на 111-метров пилон на Роженските поляни, на който ще се извиси българското национално знаме.

Той ще бъде символ на българщината, историческото и духовното ни наследство и ще е най-високият в ЕС, на надморска височина 1430 м и знамето на България ще се вижда от километри разстояние.

В основата на пилон „Рожен“ е предвидено монтиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, където ще бъдат вдълбани 28 послания от 28-те административни области. Всяко послание ще бъде гравирано на мястото на областта от която идва и ще остане за бъдещите поколения.

Областна администрация – Монтана се включва в кампанията, като обявява конкурс за послание (текст, съдържащ до седем думи), което да бъде гравирано на мястото, което ще заема област Монтана.

Желаещите да участват могат да подават своите предложения в срок до 25.01.2023 г. на официалната електронна поща на Областна администрация Монтана – montana@montana.government.bg или в Центъра за административно обслужване, гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 ет. 1.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка информация за автора/авторите (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер).

Комисия, назначена със заповед на Областния управител ще разгледа постъпилите предложения и ще определи посланието за област Монтана, след което ще бъде изпратено в Областна администрация – Смолян, в указания срок.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук