Ученици от Монтана ще се включат в образователна програма, посветена на съдебната власт

Ученици от Монтана ще се включат в образователна програма, посветена на съдебната власт

10-окласници от езиковата гимназия „Петър Богдан” в Монтана ще се включат в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която ще се проведе съвместно от Окръжния съд и Окръжна прокуратура в Монтана на 14-и декември (сряда).

На подрастващите ще бъде обяснена разликата между наказателни и граждански дела и необходимостта от конкретна специализация на съдиите в наказателните и гражданските колегии. Ще бъде обсъдена и темата за законите и справедливостта и спазването както на утвърденото право, така и на установените морални норми и традиции.

Образователната програма се провежда за 7-а година. Целта и е не само да обогати знанията и правната грамотност, но да спомогне за превенцията на детското насилие, както и да разшири прозрачността на съдебната власт и доверието на обществото към нея.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук