Търсят се новите „Училища за пример“ от Северозапада

Търсят се новите „Училища за пример“ от Северозапада

Кандидатстването за четвъртия випуск на програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“ започна на 16-и януари (понеделник). Програмата за професионално развитие на училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата да подобряват управленските и преподавателските си практики, така че да допринасят за успеха на всички ученици в училището.

Училищата от Враца, Монтана, Видин и региона могат да кандидатстват за участие в програмата до 15 март (сряда) или достигане на 100 кандидатури през формуляр на този линк.

След това предстои структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. За четвъртия випуск „Училища за пример“ ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.

Обратната връзка от училищата показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и добавена стойност. Участниците споделят, че програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на училищните екипи.

Кой може да стане участник в програмата

В програма „Училища за пример“ могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.

Какво включва програмата

„Училища за пример“ е единствената цялостна програма за професионално развитие на училищни екипи в България. Тя се състои от две неразделни части:

  • Курс „Лидерство в училище“ – курсът помага на лидерските екипи на училищата да създават среда за качествено преподаване и учене за всеки ученик и всеки учител.
  • Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“ – курсът подкрепя педагогическите екипи на училищата да внедряват и надграждат нови преподавателски методи, които насърчават участието и успеха на всеки ученик.

Двата курса се провеждат паралелно през двете години на програмата. В тях участват съответно представители на управленския екип и педагогически екип на училището.

В рамките на програмата училищата преминават през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, запознават се с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяко училище има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук