Продължава набирането на предложения за послание в рамките на Национална кампания „България заслужава!“

Продължава набирането на предложения за послание в рамките на Национална кампания „България заслужава!“

Областна администрация – Видин продължава да набира предложения за послание, което да бъде текст, съдържащ до седем думи.

Желаещите да участват в инициативата могат да подават своите предложения в срок до 31-ви януари (вторник) на официалната елоектронна поща на Областна администрация – Видин: оу_оа@vidin.government.bg или в Центъра за административно обслужване във Видин (ул. „Дунавска“ №6).

Предложенията следва да съдържат и данни за контакт с автора (три имена, адрес/електронна поща и телефонен номер). Участието в инициативата е безвъзмездно.

На 1-ви ноември 2022 г. стартира Национална дарителска кампания „България заслужава!“ за изграждането на 111-метров пилон, на който ще се извиси българското знаме. Проектът се реализира изцяло с дарения от българи във и извън пределите на страната, както и със съдействието на държавните и местни власти.

Пилонът ще бъде монтиран на 1430 м надморска височина – на Роженските поляни, които са един от символите на българщината, историческото и духовното ни наследство.

В основата на пилон „Рожен“ се предвижда монтиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, където ще бъдат гравирани 28 послания от 28-те административни области в страната. Всяко послание ще бъде гравирано на мястото на областта, от която и два и ще остане за бъдещите поколения.

Комисия ще разгледа постъпилите предложения и ще определи посланието за област Видин, което ще бъде изпратено в Областна администрация – Смолян в указания от тях срок. Избраното послание ще бъде гравирано на мраморната плоча на мястото, което заема област Видин на картата на България.

Призоваваме всички родолюбци, които се считат за хора на словото да участват.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук