Обявиха XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Обявиха XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Обявиха XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“ на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина“. 

Регламент на конкурса:

  • Конкурсът е анонимен.
  • Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в три екземпляра.
  • Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).
  • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.
  • Разказите се изпращат до 31-ви май на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, община Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа“.
  • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.
  • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.
  • Отчитането на конкурса ще стане на 24-ти юни.
  • Ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.

Приканваме всички, които обичат да пишат, да се включат в конкурса.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук