Международното състезание „Математика без граници“ ще се проведе във Видин

Международното състезание „Математика без граници“ ще се проведе във Видин

Предстои зимният кръг на международното състезание „Математика без граници“, който ще се проведе на 3-ти февруари (събота) от 12:30 до 13:30 ч. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин. Заявките за участие се подават до 18:00 ч. на 1-ви февруари (четвъртък) на електронна поща mbgvd19@abv.bg, като се посочват трите имена на участника, класа и училището, в което учи.

За участие следва да се заплати такса в размер на 15 лв., която се внася в деня на състезанието, като за учениците, които посещават съботните школи към СБМ – секция Видин, таксата е 10 лв.

Важно е да се отбележи, че всички участници, които не са участвали в есенния кръг на турнира, подават декларация за информираност и съгласие по образец. Тя ще бъде получена по имейл в отговор на получена заявка, като това се отнася само за участници, които не са участвали на есенния кръг на турнира. Попълнената и подписана декларация се носи и предава в деня на състезанието.

Резултатите на участниците, за които не е подадена такава, не се записват в протокола и не се обработват.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук