Изложбата „Kогато момчето става мъж…“ казармата през „онези“ 45 години“ ще бъде открита във Видин

Изложбата „Kогато момчето става мъж…“ казармата през „онези“ 45 години“ ще бъде открита във Видин

Изложбата „Kогато момчето става мъж…“ казармата през „онези“ 45 години“ разглежда наборната военна служба в контекста на социалистическото развитие на България. Тя се опитва да „върне лентата назад“ и да представи казармата в един по-различен ракурс, които за някои ще припомни, а за други ще даде съвсем нови знания за близкото ни минало. Изложбата ще бъде открита на 2-ри февруари (четвъртък) в 12:00 ч. във музей „Кръстата казарма“ във Видин и ще може да бъде видяна до 28-и април (петък).

Автор на изложбата е д-р Илия Вълев – етнолог, главен асистент в Националния етнографски музей към Института за етнология и фолклористика при БАН, автор на монографията „Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурната характеристика на българската казарма през социализма“, която е концептуална основа на представяната изложба.

Чрез преки спомени и разкази, документи, научен анализ, много фотографии и напълно автентични предмети от времето на социализма изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през конкретния период. Тя проследява обичаите, ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата и представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците. Изложбата ще включва още сбирка от оригинални предмети от униформеното войнишко зимно яке (зимно и лятно) и матроско (парадно и всекидневно) облекло, парадна униформа на срочнослужещ от гранични войски от 80-те години на ХХ в., гвардейски калпак, военни емблеми и знаци на видовете и родовете войски, медали, предназначени за войнишкия състав, предмети от войнишкото снаряжение и предмети за различни служебни дейности, лични вещи и документи, проследяващи както отделни моменти от предказармените и следказармените традиции и ритуали, така и вътрешноказармения всекидневен живот.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук